FacebookTwitterYouTubeIstagramRSS

Od października alarmy smogowe będą ogłaszane znacznie częściej. „To duży krok naprzód”

Normy jakości powietrza, którym oddychamy, zostaną niebawem zaostrzone. Domagały się tego organizacje, które walczą ze smogiem. Nadchodzącej zimy alarmy smogowe będą wszczynane znacznie częściej niż dotychczas. Jaki będzie tego efekt?

Fot. TwojaPogoda.pl
Fot. TwojaPogoda.pl

Jednym z postulatów, którego od lat domagały się od Ministerstwa Środowiska organizacje ekologiczne, było zaostrzenie norm jakości powietrza, które w Polsce są najwyższe spośród krajów Unii Europejskiej. Z tego powodu alarm smogowy był ogłaszany rzadko, znacznie rzadziej niż w innych państwach.

Dotychczas o przekroczeniu dopuszczalnych norm pyłu zawieszonego PM10 informowani byliśmy, gdy stężenie wynosiło co najmniej 200 mikrogramów na metr sześcienny. Z kolei alarm smogowy był ogłaszany, gdy stężenie pyłu PM10 przekraczało 300 mikrogramów na metr sześcienny.

Teraz ma się to zmienić. Henryk Kowalczyk, minister środowiska, podpisał właśnie rozporządzenie w tej sprawie. Najprawdopodobniej wraz z początkiem października zaczną obowiązywać nowe, niższe normy, które w przyszłości mają się zrównać z tymi unijnymi.

Fot. TwojaPogoda.pl

O przekroczeniu dopuszczalnych norm stężenia pyłu zawieszonego PM10 będziemy informowani w środkach masowego przekazu za każdym razem, gdy osiągną one co najmniej 100 mikrogramów na metr sześcienny, zaś alarm smogowy będzie ogłaszany, gdy stężenie przekroczy 150 mikrogramów na metr sześcienny. Normy będą więc o połowę niższe.

To duży krok naprzód, jednak nie ostatni, bo przed nami są kolejne kroki, które trzeba będzie wykonać, aby zwiększyła się nasza świadomość, jak bardzo zanieczyszczonym powietrzem oddychamy. Niższe normy to częstsze alarmy smogowe - mówi serwisowi TwojaPogoda.pl Paweł Kowalski, który zajmuje się propagowaniem problemu smogu w mediach społecznościowych.

Jednak czy nachalne informowanie o smogu rzeczywiście uczuli nas na jego problem, czy może wręcz przeciwnie, sprawi, że zaczniemy go bagatelizować, bo stanie się w okresie zimowym czymś zupełnie normalnym, o czym będziemy słyszeć i czytać w internecie, telewizji i radiu niemal codziennie?

Myślę, że im częściej będziemy mówić o smogu i przed nim ostrzegać, tym bardziej będziemy zwiększać presję na instytucje, które mają nas przed nim chronić. My również zaczniemy działać, bo niektórzy z nas ten smog produkują, a przecież można usunąć go z naszych miejscowości, tylko trzeba się za to zabrać na poważnie - dodaje Paweł Kowalski.

Smog w Warszawie. Fot. TwojaPogoda.pl

Jak zapowiedział premier Mateusz Morawiecki, docelowo alarmy smogowe będą ogłaszane, gdy stężenie pyłu PM10 będzie przekraczać 80 mikrogramów na metr sześcienny. Warto walczyć ze skażeniem powietrza, ponieważ każdego roku przedwcześnie umiera z jego powodu około 47 tysięcy Polaków.

Aby powstrzymać zanieczyszczenie powietrza powstał pierwszy w historii rządowy program z prawdziwego zdarzenia „Czyste Powietrze”, którego celem jest walka ze smogiem dzięki wymianie starych pieców węglowych i termomodernizacji budynków. Program obejmie nawet 4 miliony domów.

Całość programu potrwa 12 lat i będzie dotyczyć wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakupu i montażu nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu, docieplenia przegród budynku, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, montażu lub modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej) i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Fot. TwojaPogoda.pl

Skorzystać z programu może każdy z nas. Wysokość otrzymanych dotacji lub pożyczek zależy od zamożności i jest ustalana na podstawie miesięcznych dochodów. Największa dotacja, do 90% kosztów inwestycji, przewidziana jest przy 600 złotych miesięcznego dochodu na jedną osobę w rodzinie. Takie wsparcie będzie mogło być uzupełnione pożyczką do 10% wartości dotacji.

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będą przyjmować wnioski zarówno drogą elektroniczną, jak i w tradycyjny sposób, a więc na papierze, aż do 31 grudnia 2027 roku. Warto już teraz się do nich zgłosić.

Źródło: TwojaPogoda.pl / Ministerstwo Środowiska.

prognoza polsat news