FacebookTwitterYouTubeIstagramRSS

Aż 40 procent Polaków uważa, że zmiany klimatycznie nie stanowią zagrożenia dla ludzkości

Sondaż, który miał potwierdzić zaniepokojenie Europejczyków widmem zmian klimatycznych, zaskoczył naukowców. Okazuje się, że nie jest tak, jak się wcześniej wydawało. Ciekawe liczby przyniosło też badanie wśród Polaków. Zobaczcie jego wyniki.

Fot. Max Pixel.
Fot. Max Pixel.

Europejski Bank Inwestycyjny, który jest instytucją finansową Unii Europejskiej, zlecił wśród Europejczyków sondaż dotyczący globalnego ocieplenia i zmian klimatycznych. Wyniki okazały się zaskakujące, szczególnie wśród Polaków.

Dlaczego? Ponieważ aż 40 procent z nas nie uważa, aby zmiany klimatu stanowiły zagrożenie dla ludzkości. Dla porównania średnia europejska jest o połowę niższa. Różnice pojawiły się też w poszczególnych przedziałach wiekowych.

Zaledwie 34 procent młodszych respondentów w wieku od 18 do 34 lat jest zdania, że zmiany klimatyczne stanowią dla nas niebezpieczeństwo, natomiast w starszej grupie wiekowej, 35-54 lata, odsetek ten wzrasta do 48 procent.

W większości krajów Unii Europejskiej jest dokładnie na odwrót. Ci starsi respondenci są mniej świadomi zagrożenia niż ci młodsi. Może to wynikać z różnic w edukacji, ale również w sposobie odbierania tych zmian.

Osoby starsze globalne ocieplenie kojarzą na ogół z coraz częstszymi i intensywniejszymi falami letnich upałów, które są dla nich uciążliwe. Z kolei osobom młodszym upały nie przeszkadzają, wręcz przeciwnie, chcą, aby zdarzały się one coraz częściej, więc nie odbierają ich jako realne zagrożenie.

W Unii Europejskiej zaniepokojenie zmianami klimatycznymi przejawia aż 78 procent respondentów, zaś 59 procent z nich jest przekonanych, że stanowi to dla nas poważne zagrożenie. W przypadku mieszkańców innych kontynentów zaniepokojenie jest dużo mniejsze.

Przykładowo obawy przed zmianami klimatu wyraża 65 procent Chińczyków i 63 procent Amerykanów. Podobne różnice obserwowane są w przypadku obaw o swoje finanse w obliczu ocieplania się klimatu.

55 procent Europejczyków sądzi, że zmiany klimatu odbiją się na ich portfelach. W przypadku Amerykanów odsetek ten wynosi 45 procent, a wśród Chińczyków 40 procent.

Amerykanie są też największymi optymistami, jeśli chodzi o pozytywne oblicze zmian klimatycznych. 26 procent z nich uważa, że w związku z tym przybędzie miejsc pracy i pozytywnie wpłynie to na gospodarkę. Podobnie uważa 21 procent Europejczyków i tylko 11 procent Chińczyków.

Okazuje się więc, że postrzeganie globalnego ocieplenia i zmian klimatycznych jest zróżnicowane. Dla jednych jest ono poważnym zagrożeniem, a dla innych mieszkańców naszej planety dużo mniejszym. Wynika to nie tylko z edukacji, ale również z panującego klimatu, który w wielu krajach nie jest jeszcze na tyle ciepły, aby okazał się niesprzyjający.

Źródło: TwojaPogoda.pl / Europejski Bank Inwestycyjny.

prognoza polsat news