FacebookTwitterYouTubeIstagramRSS

Ratują akwen w Puszczy Białowieskiej

Leśnicy z Nadleśnictwa Browsk rozpoczęli inwestycję mającą na celu uratowanie akwenu wodnego w osadzie leśnej Gnilec na terenie Puszczy Białowieskiej. Po 30 latach eksploatacji stan techniczny zbiorników wymaga przeprowadzenia prac, które ochronią środowisko naturalne i pobliskie tereny, w tym pola uprawne oraz zabudowania sąsiadującej wsi Bernacki Most.

Remontowany akwen wodny w Puszczy Białowieskiej. Fot. RDLP w Białymstoku.
Remontowany akwen wodny w Puszczy Białowieskiej. Fot. RDLP w Białymstoku.

Pierwsze zaplanowane na ten rok prace rozpoczęły się dzisiaj i potrwają do 15 marca. Dyrekcja Regionalna Lasów Państwowych w Białymstoku uzyskała wszystkie wymagane zgody (lokalizacyjną i środowiskową wydane przez Wójta Gminy Narewka, wodnoprawną wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) wskazujące terminy i warunki prowadzenia prac. Podkreślić należy, że prace przy zbiornikach w Gnilcu prowadzone są poza okresem lęgowym ptaków, okresem migracji i rozrodu płazów oraz okresem tarła i migracji ryb, pod nadzorem przyrodniczym. W inwestycji wykorzystywane są materiały pochodzenia naturalnego (kamień polny, żwir, pospółka), a uzyskany urobek rozplanowany zostanie na miejscach niezalesionych otaczających zbiorniki i sąsiadujących ze zbiornikami terenach rolnych.

Remontowany akwen wodny w Puszczy Białowieskiej. Fot. RDLP w Białymstoku.

prognoza polsat news