FacebookTwitterYouTubeIstagramRSS

Śnieg w Polsce okiem satelity

Niebo dosłownie na jeden dzień rozpogodziło się. Na zdjęciu satelitarnym Polska dosłownie wyłania się z wielkiej kilkasetkilometrowej dziury w zwartej pokrywie chmurowej. Dzięki temu mogliśmy dzisiaj poczuć na swych twarzach przyjemne promienie zimowego słoneczka.

Fot. NASA.
Fot. NASA.

Skorzystaliśmy z wyjątkowo rzadkiej okazji w tym sezonie i podejrzeliśmy za pośrednictwem zdjęcia satelitarnego, co widać na powierzchni ziemi. A widać śnieg spadły wczoraj w pasie od Karpat po Ziemię Łódzką i Góry Świętokrzyskie. Najwięcej śniegu, poza górami, leży na Górnym Śląsku i Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.

Fot. NASA.

prognoza polsat news