FacebookTwitterYouTubeIstagramRSS

Słońce zniszczyło kometę

Na zdjęciach z sondy SDO udało się uwiecznić moment zbliżenia się niewielkiej komety do Słońca, w wyniku czego ta wyparowała. Obiekty tego typu nazywane są kometami muskającymi Słońce. Są pozostałością po dużej komecie, która dawno temu rozpadła się przelatując w pobliżu naszej gwiazdy. Zaliczane są do tzw. grupy Kreutza, od nazwiska niemieckiego astronoma, który jako pierwszy odkrył, że komety te są ze sobą powiązane.

prognoza polsat news