FacebookTwitterYouTubeIstagramRSS

Oświadczenie miłośników żubrów

Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, po incydencie do którego doszło w Niemczech, wydało specjalny komunikat. Jak w nim czytamy: "Przede wszystkim zaistniała sytuacja jest dowodem na to, że dla migrującego samca żubra nawet tak duża rzeka jak Odra nie stanowi przeszkody. Decyzję o odstrzeleniu żubra podjął niemiecki lekarz weterynarii w obawie o bezpieczeństwo mieszkańców okolicznych miejscowości oraz kierowców poruszających się po pobliskich drogach.

Fot. TwojaPogoda.pl
Fot. TwojaPogoda.pl

Oczywiście szkoda, że takiego wyboru dokonał pochopnie, bez konsultacji z niemieckimi lub polskimi specjalistami. Być może decyzja lekarza weterynarii wynikała z niewiedzy i jest dla nas istotnym sygnałem, że świadomość w kwestii tego gatunku jest wciąż niewystarczająca. Jasno wskazuje potrzebę organizowania akcji edukacyjnych jak warsztaty, szkolenia czy konferencje. Kwestia podnoszenia świadomości i zaangażowania lokalnych społeczności wydaje się mieć znaczenie szczególne w przypadku wsiedlania żubrów. Z tego powodu przed planowanym utworzeniem stada w Puszczy Augustowskiej organizowaliśmy warsztaty i spotkania otwarte mające na celu wywołanie dyskusji i akceptacji dla planów wprowadzenia żubra wśród mieszkańców tamtejszych okolic"... Dowiedz się więcej

prognoza polsat news