FacebookTwitterYouTubeIstagramRSS

Tych gatunków zwierząt twoje dzieci już nie zobaczą. Wszystko przez globalne ocieplenie

Globalne ocieplenie to jedno z największych wyzwań, przed którymi stoi ludzkość. Wzrost średniej temperatury na Ziemi prowadzi do nieodwracalnych zmian w ekosystemach, a konsekwencje tych zmian odczuwają nie tylko ludzie, ale także zwierzęta. Co warto podkreślić, problem ten dotyczy także i naszego kraju oraz zamieszkujących go dzikich gatunków zwierząt - nawet tych, które są z nami „od zawsze”!

Fot. Freepik
Fot. Freepik

Jakie gatunki zwierząt występujących w Polsce wyginą przez globalne ocieplenie?

Występująca w naszym kraju fauna jest niezwykle bogata i różnorodna, jednak wiele rodzimych gatunków zwierząt jest zagrożonych wyginięciem z powodu postępujących zmian klimatycznych. Jednym z takich gatunków jest żubr, będący symbolem polskich lasów i największym europejskim ssakiem lądowym. Mimo potężnej postury zwierzęta te są bardzo wrażliwe na zmiany temperatury i wilgotności, a ich z trudem odbudowana populacja może znacząco ucierpieć w wyniku coraz częstszych susz.

Fot. Freepik

Kolejnym gatunkiem, który może zniknąć z polskiego krajobrazu, jest wilk szary. Te majestatyczne drapieżniki są kluczowe dla zachowania równowagi w ekosystemach leśnych, jednak postępująca fragmentacja siedlisk i zmiany w dostępności pożywienia spowodowane ociepleniem klimatu stanowią poważne zagrożenie dla ich przetrwania.

Fot. Freepik

Na liście zwierząt zagrożonych wyginięciem znajduje się także ryś euroazjatycki, największy dziki kot Europy, który na swoje siedliska także i w Polsce - zwłaszcza w Puszczy Świętokrzyskiej i Puszczy Noteckiej.

To gatunek bardzo wymagający, który nie przetrwa bez wielkich, nieprzekształconych przez człowieka terenów leśnych. Niestety, zmiany klimatu prowadzą do kurczenia się i fragmentacji jego naturalnych siedlisk, co może doprowadzić do załamania się populacji tego pięknego drapieżnika.

Fot. Freepik

Nie można zapomnieć także o ssakach morskich, takich jak morświn, najmniejszy waleni Bałtyku. Są one niezwykle wrażliwe na zmiany temperatury wody i zasolenia. Ocieplenie klimatu prowadzi do przyspieszenia topnienia lodowców, co zaburza równowagę w ekosystemach morskich i może okazać się zabójcze dla tych niewielkich waleni.

Ostatnim z omawianych gatunków jest niepozorny, lecz niezwykle ważny dla polskiej przyrody świstak tatrzański. Te sympatyczne gryzonie są endemitem Tatr i nie występują nigdzie indziej na świecie. Niestety, postępujące ocieplenie klimatu prowadzi do przesuwania się pięter roślinnych w górach i zaniku wysokogórskich łąk będących ich naturalnym siedliskiem, co stawia ten gatunek na krawędzi wyginięcia.

Nie tylko Polska. Sytuacja w całej Europie jest tragiczna

Problem wymierania gatunków w wyniku globalnego ocieplenia dotyczy nie tylko Polski, ale i całej Europy. Jednym z najbardziej zagrożonych zwierząt jest występujący też w północnej Norwegii niedźwiedź polarny, będący symbolem zmagań z postępującymi zmianami klimatu. Topnienie arktycznych lodowców pozbawia ten gatunek naturalnego środowiska i głównego źródła pożywienia, jakim są foki. Szacuje się, że do końca tego stulecia gatunek ten może całkowicie zniknąć.

Fot. Freepik

Kolejnym gatunkiem, którego przyszłość rysuje się w ciemnych barwach, jest pardwa górska, ptak z rodziny kurowatych, zamieszkujący wysokogórskie rejony Alp i Pirenejów. Pardwy są doskonale przystosowane do życia w surowych, zimnych warunkach, jednak postępujące ocieplenie klimatu prowadzi do drastycznego spadku populacji.

Na liście gatunków zagrożonych wyginięciem znajduje się także iberyjski wilk, podgatunek wilka szarego bytujący zwłaszcza w Hiszpanii. Tak samo, jak występująca w Polsce odmiana, są kluczowe dla zachowania równowagi w tamtejszych ekosystemach, jednak zmiany klimatu stawiają ich przetrwanie pod wielkim znakiem zapytania.

Nie można zapomnieć także o niezwykłych mieszkańcach europejskich rzek - jesiotrach. Te pradawne ryby są jednymi z najbardziej zagrożonych kręgowców na naszym kontynencie. Ocieplenie klimatu prowadzi do zmian w hydrologii rzek, co zaburza ich cykl rozrodczy i utrudnia im wędrówki tarłowe. Bez zdecydowanych działań ochronnych te fascynujące ryby mogą całkowicie zniknąć z europejskich wód. Warto pamiętać też o to, że gatunek ten w Polsce gatunek ten już wyginął lub niemal wyginął.

Fot. Freepik

Ostatnim omawianym gatunkiem (choć z całą pewnością nie zamyka on całej listy zagrożonych zwierząt) jest kozica północna, zamieszkująca wysokogórskie rejony Alp, Karpat i gór Półwyspu Bałkańskiego. W ciągu najbliższych dekad możemy być świadkami wyginięcia tych pięknych stworzeń.

prognoza polsat news