FacebookTwitterYouTubeIstagramRSS

Praca marzeń czeka na Ciebie na krańcu świata. Szukają polarników do Polskiej Stacji Antarktycznej

Tradycyjnie na przełomie roku Polska Akademia Nauk (PAN) ogłasza nabór kandydatów na uczestników wypraw do Antarktyki. Zgłosić się może każdy, kto kocha naukę i chciałby przeżyć przygodę życia mieszkając w jednym z najpiękniejszych zakątków świata.

Aktualny wygląd Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego. Fot. Facebook / Arctowski Polish Antarctic Station.
Aktualny wygląd Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego. Fot. Facebook / Arctowski Polish Antarctic Station.

Praca marzeń to nie tylko nalewanie drinków gdzieś na plaży na rajskich wyspach, ale również kontakt z przyrodą, która na każdym kroku zapiera dech. Mowa o pracy na krańcu świata, której nie zapomnicie do końca życia.

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłosił właśnie rekrutację na członków 44. wyprawy antarktycznej, załogi zimowej (całorocznej) i letniej (półrocznej). Polarnicy będą mieszkać na Wyspie Króla Jerzego w Antarktyce, gdzie położona jest Polska Stacja Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego.

Obcowanie z wciąż nieskażoną przez człowieka naturą najmroźniejszego, najsuchszego i najbardziej wietrznego kontynentu, odkrytego i pierwszy raz przemierzonego zaledwie stulecie temu, jest czymś wyjątkowym.

Wyspa położona u wybrzeży Półwyspu Antarktycznego, najbardziej wysuniętej ku Ameryce Południowej części Antarktydy, to bardzo niegościnne miejsce. Średnia roczna temperatura wynosi tam minus 2 stopnie, a więc jest o 10 stopni niższa aniżeli w Polsce. Na tle 40-lecia, a więc od czasu funkcjonowania obecnej stacji, temperatura potrafiła tam spadać do minus 32 stopni, a także wzrosnąć nawet do plus 17 stopni. We wrześniu 2008 roku porywy wiatru osiągały prawie 290 kilometrów na godzinę.

Okolice stacji zamieszkuje kolonia pingwinów Adeli, a wokół roztacza się malownicza panorama na zielone Ogrody Jasnorzewskiego oraz półwysep z położonym na jego krańcu Przylądkiem Kormoranów, oddzielającym Zatokę Arctowskiego od Zatoki Półksiężyca. Po przeciwnej stronie zatoki góruje zaś lodowiec Kopuła Krakowa.

Kuchnia na stacji Arctowskiego. Fot. Facebook / Arctowski Polish Antarctic Station.

Na wyprawę całoroczną zapotrzebowanie jest na:

- elektroników;

- informatyków (z doświadczeniem sieciowym);

- elektryków oraz energetyków (do obsługi agregatów prądotwórczych i silników wysokoprężnych);

- mechaników samochodowych i warsztatowych do obsługi i naprawy sprzętu jezdnego na stacji (Ursus, Ostrówek, Harvester, PTS-M, skutery śnieżne i silniki zaburtowe);

- obserwatorów do monitoringu ptaków i ssaków płetwonogich (do obowiązków obserwatora należy: monitoring ssaków płetwonogich wzdłuż zachodniego wybrzeża Zatoki Admiralicji, w tym zliczanie populacji i rejestr terenów rozrodczych, zliczanie populacji oraz codzienny monitoring pingwinów i innych ptaków, rejestr osobników oznakowanych, rejestr terenów gniazdowania ptaków przy pomocy urządzenia mobilnego wyposażonego w GPS, nadzór nad kamerami do monitoringu zainstalowanymi w terenie; prowadzenie dokumentacji z prac terenowych);

- obserwatorów do monitoringu hydrogeochemicznego (do obowiązków obserwatora należy: wykonanie pomiarów natężenie przepływu strumieni oraz pomiarów ilości rumowiska wleczonego, pobór próbek wody do analiz chemicznych, wykonanie pomiarów właściwości fizykochemicznych wody, konserwacja próbek w laboratorium, codzienny pomiar sumy opadu i grubości pokrywy śnieżnej, prowadzenie dokumentacji z prac terenowych);

- obserwatorów do monitoringu morskiego (do obowiązków obserwatora należy: pobór próbek wody morskiej z powierzchni i z głębokości, pobór próbek osadów z dna morskiego, przeprowadzenie pomiarów cech fizykochemicznych wody podczas prac na morzu, konserwacja próbek w laboratorium, wykonywanie pomiarów batymetrycznych dna morskiego, nadzór nad laboratorium Stacji, prowadzenie dokumentacji z prac terenowych);

- obserwatorów do monitoringu glacjologicznego (do obowiązków obserwatora należy: wykonywanie pomiarów geodezyjnych na lodowcu i w jego okolicy przy użyciu systemu różnicowego GPS, wykonywanie i opis szurfów, prowadzenie dokumentacji z prac terenowych);

- ratowników medycznych (posiadających również kwalifikacje do pełnienia jednej z wymienionych powyżej funkcji).

Mesa na stacji Arctowskiego. Fot. Facebook / Arctowski Polish Antarctic Station.

Na wyprawę półroczną zapotrzebowanie jest na:

- kucharzy (obsługa od 20 do 40 osób);

- administratorów stacji w okresie przygotowywania wyprawy w kraju oraz na stacji (do obowiązków administratora należy: edycja pism, prowadzenie sekretariatu, organizacja spotkań i szkoleń, przygotowywanie zestawień magazynowych, opieka nad częścią hotelową oraz gośćmi na stacji);

- szyprów/operatorów łodzi typu RiB (do 10m) z doświadczeniem na morzu;

- obserwatorów do monitoringu ptaków i ssaków płetwonogich oraz monitoringu hydrologicznego na Lions Rump (ASPA 151) (Do obowiązków obserwatora należy: monitoring ssaków płetwonogich wzdłuż zachodniego wybrzeża Zatoki Króla Jerzego - zliczanie populacji i rejestr terenów rozrodczych, zliczanie populacji oraz codzienny monitoring pingwinów i innych ptaków, rejestr osobników oznakowanych, rejestr terenów gniazdowania ptaków przy pomocy urządzenia mobilnego wyposażonego w GPS, nadzór nad kamerami do monitoringu zainstalowanymi w terenie, prowadzenie dokumentacji z prac terenowych oraz w ramach monitoringu hydrologicznego wykonywanie pomiaru natężenia przepływu wody strumieni, pobór próbek wody. Do obowiązków osób pracujących na Lions Rump należy również dbanie o stan techniczny refugium, prowadzenie koniecznych napraw i prac konserwacyjnych oraz pomoc innym osobom okresowo pracującym w okolicy refugium. Na przylądku Lions Rump w okresie letnim pracują dwie osoby. Praca wiąże się z przebywaniem w odosobnieniu z ograniczonym kontaktem ze Stacją im. H. Arctowskiego w związku z czym osoby te muszą wykazać się dużą samodzielnością).

Stacja Arctowskiego w śniegu. Fot. Facebook / Arctowski Polish Antarctic Station / DC.

Dodatkowym atutem aplikujących będą następujące umiejętności oraz patenty:

- patenty motorowodne oraz doświadczenie w prowadzeniu łodzi na morzu;

- kursy wspinaczkowe oraz doświadczenie w warunkach górskich zimowych;

- kursy medyczne (pierwsza pomoc, ratownictwo);

- kurs operowania transporterem pływającym PTS-M;

- kursy operatorów dźwignic – żurawie samojezdne i HDS-y;

- uprawnienia SEP;

- uprawnienia spawalnicze;

- obsługa tokarki i frezarki;

- znajomość języków obcych (w szczególności języka angielskiego i hiszpańskiego);

- oraz w przypadku obserwatorów znajomość programów ArcGis, Matlab lub pokrewnych.

Do podstawowych obowiązków Wyprawy zalicza się:

- zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego;

- wsparcie w prowadzonych pracach badawczych w terenie i w laboratoriach;

- prowadzenie monitoringów realizowanych w oparciu o Stację;

- reprezentowanie Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego w trakcie oficjalnych wizyt i kontaktów z innymi stacjami, statkami i wyprawami;

- prowadzenie bieżących prac remontowych i konserwacyjnych w Stacji.

Stacja Arctowskiego w śniegu. Fot. Facebook / Arctowski Polish Antarctic Station / EP.

Aplikacja powinna składać się z następujących dokumentów w formacie pdf:

- podania kandydata o zakwalifikowanie na uczestnika 44. Wyprawy na Polską Stację Antarktyczną im. H. Arctowskiego;

- listu motywacyjnego;

- CV;

- zgody na przetwarzanie danych stanowiącą załącznik do ogłoszenia;

- kopii posiadanych patentów i uprawnień.

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN zapewnia wyposażenie w odzież i sprzęt specjalistyczny oraz bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie w okresie trwania Wyprawy, a więc między wrześniem 2019 a majem lub listopadem 2020 roku. Wyłonieni kandydaci przed wyjazdem na wyprawę poddani zostaną specjalistycznym badaniom lekarskim i szkoleniom ogólnym oraz specjalistycznym.

W sprawie rozmów kwalifikacyjnych przedstawiciele PAN skontaktują się tylko z wybranymi kandydatami w terminie od 1 marca do 30 kwietnia 2019 roku. Same rozmowy odbędą się między marcem a majem 2019 roku.

Wymagane dokumenty należy przesyłać na adres: arctowski.logistics@ibb.waw.pl w tytule maila: wyprawa Arctowski 44 - (nazwa stanowiska, na które jest aplikacja) do dnia 13 stycznia 2019 roku.

Dodajmy, że kilka tygodni temu ministerstwo kultury zdecydowało się na przeznaczenie rekordowej sumy 88 milionów złotych na przebudowę stacji im. Arctowskiego, a zwłaszcza budowę nowego głównego budynku. Część z tej kwoty pochłonie też logistyka. Nowa stacja ma powstać w ciągu kilku lat.

Źródło: TwojaPogoda.pl / Instytut Biochemii i Biofizyki PAN.

prognoza polsat news