FacebookTwitterYouTubeIstagramRSS

Powstanie nowy park narodowy? "Piękna brama do Bieszczad"

Turnicki Park Narodowy, który chcą stworzyć przyrodnicy, miałby chronić obszary, które zazwyczaj turyści omijają w drodze do Bieszczad, tymczasem wykazują się one niezwykłymi walorami krajobrazowymi oraz okazami fauny i flory, które warto zobaczyć.

Podróżując w kierunku Bieszczad od strony Rzeszowa przejeżdżamy przez Góry Sanocko-Turczańskie, które wciśnięte są między Pogórze Przemyskie od północy a Bieszczady od południa. Górują nad dolinami środkowego Sanu i Stryja.

Zdecydowana większość turystów błędnie nazywa je Bieszczadami. Zamiast zatrzymać się w tym pięknym miejscu, wolą jechać dalej na południe, aż do Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Tymczasem Góry Sanocko-Turczańskie, których największym miastem są Ustrzyki Dolne, charakteryzuje się wspaniałymi krajobrazami. Docenił to ten, kto przyjechał zimą skorzystać z najlepszej na Podkarpaciu infrastruktury narciarskiej, dzięki której Ustrzyki nazywane są zimową stolicą regionu.

Brama do Bieszczad, dotychczas niedoceniana przez turystów, może ukazać swoje piękno, ale trzeba jej na to pozwolić, a przede wszystkim o nią zadbać. Dlatego też mieszkańcy regionu wpadli na pomysł utworzenia obszaru ochronnego w postaci Turnickiego Parku Narodowego.

Miałby on mieć nieco ponad 17 tysięcy hektarów powierzchni, które są obecnie wyłączną własnością Skarbu Państwa. Najważniejszym obszarem nowego parku miałby być Rezerwat "Reliktowa Puszcza Karpacka", który miałby objąć obszar lasów o łącznej powierzchni ponad 8 tysięcy hektarów.

Występują tam wilków, rysie, niedźwiedzie i żbiki, wiele chronionych gatunków ptaków, w tym orzeł przedni, orlik krzykliwy, sóweczka i dzięcioł trójpalczasty, 24 gatunki chrząszczy wskaźnikowych dla lasów naturalnych (w tym trzy nowe dla fauny Polski, dwa uznane za wymarłe dla Polski), 18 gatunków porostów uznawanych za wskaźnikowe dla lasów naturalnych, 24 nowe dla Polski gatunki grzybów i 6648 stanowisk chronionych gatunków mszaków.

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze złożyła wniosek w sprawie Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Bircza na lata 2017-2026 i zachęca też do tego innych, którym starodrzewy Puszczy Karpackiej leżą na sercu. Przyrodnicy chcą uniknąć wycinki co najmniej 6 tysięcy drzew o wymiarach pomnikowych, które mają po kilkaset lat, a także utworzyć strefy przypotokowe.

Wycieczki warto rozpoczynać w Kalwarii Pacławskiej lub Leszczawie Dolnej. Stamtąd można dotrzeć do uroczej Doliny Sopotnika, Grąziowej i Doliny Wiaru, Niemieckiej Doliny, Posady Rybotyckiej, wodospadu w pobliżu Rybotycz, Borysławki i wielu innych miejsc.

Społecznie projektowany Turnicki Park Narodowy jest jednym z ostatnich fragmentów Puszczy Karpackiej. Na terenie turnickich lasów i łąk pozostało wiele pamiątek przeszłości, które są świadkami niezwykłych dziejów tej ziemi. Jeśli chcesz je zobaczyć, koniecznie wybierz się w te piękne regiony. Wcześniej jednak wspomóż projekt... Dowiedz się więcej

Źródło:

prognoza polsat news