Facebook Twitter YouTube Istagram RSS

Miliony Polaków otrzymało dziś SMSa z ostrzeżeniem przed burzami. Ruszył system wczesnego ostrzegania

Miliony mieszkańców 7 województw otrzymało po raz pierwszy SMSa z ostrzeżeniem przed niebezpiecznymi burzami. To inauguracja systemu wczesnego ostrzegania, który stworzony został przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Jak działa ten system?

Fot. Piotr Wojakowski / TwojaPogoda.pl

W piątek (10.08) nad wschodnią Polską przechodzą gwałtowne burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia drugiego stopnia dla 7 województw przed ulewnym deszczem do nawet 60 mm, gradem i wiatrem do 115 km/h.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) wraz z Ministerstwem Cyfryzacji postanowiły wykorzystać ten dzień na test systemu wczesnego ostrzegania przez SMS i za pośrednictwem operatorów sieci komórkowych wysłało do milionów Polaków ostrzeżenia meteorologiczne.

Trafiły one do wszystkich osób znajdujących się w danym momencie w woj. warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim, którzy mieli włączone telefony komórkowe. W sumie to kilkanaście milionów ludzi, którym wyświetliła się następująca informacja:

SMS wysłany do mieszkańców siedmiu województw 10 sierpnia 2018 roku. Fot. TwojaPogoda.pl

Test, jak się okazało, był potrzebny, ponieważ doszło do pomyłki, która nie powinna się zdarzyć, a tym bardziej powtórzyć. Jeden z operatorów omyłkowo wysłał ostrzeżenie na telefony również mieszkańców woj. łódzkiego i opolskiego, mimo iż nie ma tam dzisiaj zagrożenia burzami.

W ramach pilotażu SMSy rozesłane zostały do całych województw, bez względu na to, nad którymi powiatami przejdą lub przechodzą burze. Zmieni się to 12 grudnia, gdy system zacznie działać w pełnym wymiarze po wejściu w życie nowelizacji ustawy o ochronie ludności. Wtedy SMSy będą wysyłane do osób znajdujących się w danym momencie w konkretnym zagrożonym powiecie.

SMSy będą informować nie tylko o burzach, ale również wichurach, pożarach, różnorodnych katastrofach i innych sytuacjach zagrażających bezpośrednio zdrowiu, życiu i bezpieczeństwu ludności.

SMSy są przesyłane automatycznie na telefony wszystkich osób, które znajdują na konkretnym obszarze. Telefony są lokalizowane na podstawie łączenia się z lokalnymi nadajnikami telefonicznymi BTS. Co najważniejsze, nie ma możliwości odmówienia otrzymywania takiego SMSa.

Jednak nie wszyscy Polacy chcą otrzymywać SMS-y z ostrzeżeniami bez ich zgody i wiedzy. Jedni są zdania, że SMS-y będą przychodzić zbyt często i ostrzegać nawet przed słabymi burzami, inni obawiają się, że ostrzeżenia nie będą się sprawdzać, że będą ściągać reklamy, a nawet, że to nowa forma inwigilacji.

Oczywiście więcej w tych obawach fikcji niż faktów. Blokowanie SMS-ów może pozbawić użytkownika ważnych informacji i narazić na niebezpieczeństwo. Aby całe przedsięwzięcie było dla każdego Polaka zrozumiałe, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przygotowało odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości i pytania.

1. Jak się zapisać na Alert RCB?

Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty będą wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

2. Na czym polega pilotaż Alertu RCB?

Alert RCB oficjalnie ruszy 12 grudnia. Uruchomienie pilotażu wiąże się z wakacjami i bezpieczeństwem wypoczywających, którzy już teraz będą mogli otrzymywać ostrzeżenia o ewentualnych zagrożeniach takich jak: nagłe zjawiska pogodowe, intensywne burze lub gwałtowne nawałnice, które mogą zagrażać życiu.

Pilotaż Alertu RCB służy też testowaniu systemu co wpłynie w przyszłości na jego optymalizację.

3. W jakich województwach prowadzony będzie pilotaż Alertu RCB?

Pilotaż jest prowadzony na terenie całego kraju, we wszystkich sieciach telefonii komórkowej działających na terenie Polski.

4. Jak często będę otrzymywać Alerty RCB?

Wiadomości tekstowe (SMS) będą wysyłane tylko w nadzwyczajnych sytuacjach, gdy zagrożone jest bezpośrednio życie i zdrowie. W zależności od zaistniałych okoliczności.

5. Czy Alert RCB jest elementem aplikacji RSO (Regionalny System Ostrzegania)?

Alert RCB nie jest elementem aplikacji RSO. Żeby go otrzymywać nie trzeba instalować żadnej aplikacji czy programu.

6. Czy w związku z Alertem RCB moje dane są dobrze zabezpieczone?

Alert RCB nie narusza bezpieczeństwa Państwa danych. Wiadomości (SMS) będą rozsyłane przez operatorów sieci komórkowych, z którymi mają Państwo zawarte umowy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie gromadzi, ani w inny sposób nie przetwarza Państwa danych. Zadaniem RCB jest jedynie wysłanie, pozyskanej informacji o zagrożeniu do operatorów sieci komórkowych.

7. Kto ma dostęp do danych zawartych w Alercie RCB?

Alert RCB nie gromadzi żadnych danych osobowych, ani w inny sposób ich nie przetwarza. RCB monitoruje sytuacje pod kątem wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń i na podstawie informacji od różnych instytucji (ministerstw, służb, urzędów i instytucji centralnych np. IMGW oraz urzędów wojewódzkich). przygotowuje dla Państwa bezpieczeństwa komunikaty z ostrzeżeniami.

8. Czy Alert RCB powoduje, że mój numer jest w specjalnej bazie danych?

Nie. Wiadomości (SMS) są rozsyłane przez operatorów sieci komórkowych. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, ani żaden organ administracji zaangażowany w tworzenie Alertu RCB nie gromadzi, ani nie przetwarza Państwa danych. Zadaniem administracji publicznej, w tym RCB jest jedynie poinformowanie będących w niebezpieczeństwie osób o istniejącym zagrożeniu.

Fot. Max Pixel.

9. Czy można się wypisać z alertu RCB?

Alert RCB jest wysyłany dla bezpieczeństwa, tylko w nadzwyczajnych sytuacjach, gdy bezpośrednio zagrożone jest życie. Otrzymywać go będą osoby przebywające na potencjalnym obszarze zagrożenia. Wiadomość z ostrzeżeniem ma pomóc uniknąć niebezpieczeństwa lub zminimalizować jego skutki. Otrzymywać go będą wszyscy, bez wyjątków, abonenci sieci komórkowych.

10. Na jakiej podstawie będzie powstawał Alert RCB?

Alert RCB będzie powstawał na podstawie informacji o potencjalnych zagrożeniach otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, urzędów i instytucji centralnych np. IMGW oraz urzędów wojewódzkich. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które pełni funkcję krajowego centrum zarządzania kryzysowego non stop monitoruje sytuację pod kątem wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń - 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

11. Na jakie obszary administracyjne będą wysyłane Alerty RCB?

W trakcie pilotażu najmniejszym obszarem, na który może być wysyłany Alert RCB, jest województwo. Operatorzy sieci komórkowych intensywnie pracują nad technicznym rozwiązaniem, które umożliwi wysyłanie powiadomień z ostrzeżeniami na obszar mniejszy, docelowo ma to być powiat.

12. Co mam zrobić, gdy otrzymam Alert RCB?

Należy zastosować się do treści zawartych w wiadomości tekstowej (SMS). Pozwoli to na uniknięcie potencjalnego niebezpieczeństwa lub zminimalizowanie jego skutków.

13. Czy Alert RCB nie jest elementem inwigilacji? Jak to się ma z założeniami RODO?

Wysyłanie wiadomości (SMS) o zagrożeniu jest działaniem w stanie wyższej konieczności, w sytuacji, która bezpośrednio zagraża zdrowiu lub życiu osób znajdujących się na obszarze objętym komunikatem. Nie da się wysłać wiadomości o zagrożeniu bez przypisaniu go do danego obszaru. Operator nie udostępnia baz danych Rządowemu Centrum Bezpieczeństwa, a Centrum nie prosi o takie dane – nie tworzy ich i w żaden inny sposób nie przetwarza. RCB jedynie wysyła komunikaty do rozesłania operatorom.

14. Jakich zagrożeń będzie dotyczył Alert RCB?

Alert RCB dotyczy wszystkich zdarzeń bezpośrednio zagrażających zdrowiu i życiu. Będzie rozsyłany tylko w sytuacjach nadzwyczajnych.

15. Dlaczego nie dostałem ostrzeżenia, chociaż wieczorem przeszła przez moje miasto burza?

Alert RCB jest uruchamiany tylko w najpoważniejszych sytuacjach. Nie każde zjawisko atmosferyczne niesie z sobą bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia. Informacje o stopniu zagrożenia wynikają z prognoz przygotowywanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

16. Ile kosztuje otrzymanie SMS-a z ostrzeżeniem?

Wiadomości tekstowe (SMS) ostrzegające przed sytuacją kryzysową zagrażającą życiu są bezpłatne i żaden operator nie może naliczyć za nie dodatkowych opłat.

17. Czy to będzie funkcjonowało tylko przez wakacje czy przez cały rok?

Alert RCB będzie rozsyłany do abonentów telefonów komórkowych na zagrożone tereny przez cały rok. Można się go spodziewać o każdej porze dnia i nocy, bez względu na dzień tygodnia. Wszystko zależeć będzie od aktualnej sytuacji związanej z ewentualnym zagrożeniem życia i zdrowia.

Każdy z nas może zgłosić swoje uwagi dotyczące pilotażowego systemu ostrzegania ludności, wysyłając wiadomość na adres mailowy Rządowego Centrum Bezpieczeństwa: alert.pilotaz@rcb.gov.pl

Źródło: TwojaPogoda.pl / RCB.

Komentarze

prognoza polsat news

TwojaPogoda.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Możesz dodać ulubione lokacje i być na bieżąco z pogodą gdziekolwiek jesteś.

Aplikacja Twoja Pogoda