{"warnings":{"10":[{"name": "oblodzenie","level": "zagrożenie małe","desc": "

Uwaga! W nocy temperatura spadnie poniżej zera i może dojść do oblodzenia dróg i chodników.

"}],"9":[{"name": "oblodzenie","level": "zagrożenie małe","desc": "

Uwaga! W nocy temperatura spadnie poniżej zera i może dojść do oblodzenia dróg i chodników.

"}],"4":[{"name": "oblodzenie","level": "zagrożenie małe","desc": "

Uwaga! W nocy temperatura spadnie poniżej zera i może dojść do oblodzenia dróg i chodników.

"}],"7":[{"name": "oblodzenie","level": "zagrożenie małe","desc": "

Uwaga! W nocy temperatura spadnie poniżej zera i może dojść do oblodzenia dróg i chodników.

"}],"2":[{"name": "oblodzenie","level": "zagrożenie małe","desc": "

Uwaga! W nocy temperatura spadnie poniżej zera i może dojść do oblodzenia dróg i chodników.

"}],"5":[{"name": "oblodzenie","level": "zagrożenie małe","desc": "

Uwaga! W nocy temperatura spadnie poniżej zera i może dojść do oblodzenia dróg i chodników.

"}],"1":[{"name": "oblodzenie","level": "zagrożenie małe","desc": "

Uwaga! W nocy temperatura spadnie poniżej zera i może dojść do oblodzenia dróg i chodników.

"}],"16":[{"name": "oblodzenie","level": "zagrożenie małe","desc": "

Uwaga! W nocy temperatura spadnie poniżej zera i może dojść do oblodzenia dróg i chodników.

"}],"12":[{"name": "oblodzenie","level": "zagrożenie małe","desc": "

Uwaga! W nocy temperatura spadnie poniżej zera i może dojść do oblodzenia dróg i chodników.

"}],"11":[{"name": "oblodzenie","level": "zagrożenie małe","desc": "

Uwaga! W nocy temperatura spadnie poniżej zera i może dojść do oblodzenia dróg i chodników.

"}],"8":[{"name": "oblodzenie","level": "zagrożenie małe","desc": "

Uwaga! W nocy temperatura spadnie poniżej zera i może dojść do oblodzenia dróg i chodników.

"}],"3":[{"name": "oblodzenie","level": "zagrożenie małe","desc": "

Uwaga! W nocy temperatura spadnie poniżej zera i może dojść do oblodzenia dróg i chodników.

"}],"13":[{"name": "oblodzenie","level": "zagrożenie małe","desc": "

Uwaga! W nocy temperatura spadnie poniżej zera i może dojść do oblodzenia dróg i chodników.

"}],"14":[{"name": "oblodzenie","level": "zagrożenie małe","desc": "

Uwaga! W nocy temperatura spadnie poniżej zera i może dojść do oblodzenia dróg i chodników.

"}],"6":[{"name": "oblodzenie","level": "zagrożenie małe","desc": "

Uwaga! W nocy temperatura spadnie poniżej zera i może dojść do oblodzenia dróg i chodników.

"}],"15":[{"name": "oblodzenie","level": "zagrożenie małe","desc": "

Uwaga! W nocy temperatura spadnie poniżej zera i może dojść do oblodzenia dróg i chodników.

"}]}}