Ostrzeżenia Meteorologiczne

  • ostrzeżenie przed Deszczem
    ostrzeżenie obowiązuje: od 26 kwietnia 2017, 12:00 do 28 kwietnia 2017, 15:00

    Opis: Spodziewane są ciągłe opady deszczu o umiarkowanym i dużym natężeniu. W prognozowanym okresie może spaść średnio od 25 do 50 mm deszczu, jednak lokalnie sumy opadów mogą dochodzić do 70 mm.
    Zagrożenia: Opady mogą powodować wzrost poziomu wód w rzekach, przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych oraz lokalne podtopienia, zwłaszcza w obniżeniach terenu. Możliwe utrudnienia w ruchu drogowym.
    Opracowanie: TwojaPogoda.pl