Ostrzeżenia Meteorologiczne

  • ostrzeżenie przed Deszczem
    ostrzeżenie obowiązuje: od 27 lipca 2017, 06:00 do 27 lipca 2017, 20:00

    Opis: Spodziewane są ciągłe opady deszczu o umiarkowanym i dużym natężeniu. W prognozowanym okresie może spaść przeważnie od 15 do 30 mm deszczu, a lokalnie powyżej 50 mm.
    Zagrożenia: Opady mogą powodować wzrost poziomu wód w rzekach, przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych oraz lokalne podtopienia, zwłaszcza w obniżeniach terenu. Możliwe utrudnienia w ruchu drogowym.
    Opracowanie: TwojaPogoda.pl